جلسه تودیع و معارفه جناب آقای مهندس علاقه بندان
 
 

 

این جلسه در روز یکشنبه مورخ 98/01/18 با حضور مهندس بیگدلی ریاست محترم بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور ، مهندس ربانی خواه مدیر اسبق موسسه اجرایی استان تهران، مهندس علاقه بندان مدیر جدید موسسه اجرایی استان تهران ،آقای شمسی معاونت اداری و مالی بنیاد کشور ، مهندس سجده معاونت فنی و مهندسی بنیاد کشور ، جناب آقای مهندس جلالی ،  آقای شمس مدیر حراست و بازرسی بنیاد کشور ، مهندس کریمی معاونت فنی و مهندسی ، آقای رادی معاونت اداری و مالی ، مهندس صیاد معاونت اقتصادی ، آقای دادگر معاونت حقوقی و آقای فرج پور مسئول بازرسی برگزار شد.

 


۱۳۹۸/۱/۱۸
جلسه شورای اداری موسسه اجرایی استان تهران
 

این جلسه در تاریخ 97/10/17 با حضور جناب آقای مهندس سید محمدکریم ربانی خواه مدیر موسسه ، جناب آقای مهندس کریمی معاونت فنی و مهندسی ،جناب آقای مهندس صیاد معاونت اقتصادی ، جناب آقای رادی معاونت اداری و مالی ، جناب اقای دادگر معاونت حقوقی ، جناب آقای فرج پور مسئول بازرسی ، جناب آقای عسکری رییس دفتر ، جناب آقای صفاری مسئول اداری و جناب آقای سیاف مسئول روابط عمومی و مسئول فناوری اطلاعات برگزار شد.

۱۳۹۷/۱۰/۱۷
جلسه شورای اداری موسسه اجرایی استان تهران
 

این جلسه در تاریخ 97/10/03 با حضور جناب آقای مهندس سید محمدکریم ربانی خواه مدیر موسسه ، جناب آقای مهندس کریمی معاونت فنی و مهندسی ، جناب اقای مهندس صیاد معاونت اقتصادی، جناب آقای رادی معاونت اداری و مالی ، جناب آقای فرج پور مسئول بازرسی ، جناب اقای دادگر معاونت حقوقی ، جناب آقای عسکری رییس دفتر ، جناب آقای صفاری مسئول اداری ، جناب اقای طاهری مدیر مالی و جناب آقای توسلی کارشناس اقتصادی برگزار شد.

۱۳۹۷/۱۰/۳
جلسه شورای اداری موسسه اجرایی استان تهران
 

این جلسه در تاریخ 97/06/25 با حضور جناب آقای مهندس سید محمدکریم ربانی خواه مدیر موسسه ، جناب آقای مهندس کریمی معاونت فنی و مهندسی ، جناب اقای مهندس صیاد معاونت اقتصادی، جناب آقای رادی معاونت اداری و مالی ، جناب آقای ذاکری مسئول حراست ، جناب اقای یعقوبی معاونت حقوقی و جناب آقای عسکری دبیر جلسه برگزار شد.

۱۳۹۷/۶/۲۵
جلسه با سرمایه گذار پروژه میگون
 

این جلسه در تاریخ 97/03/07 با حضور مهندس حقیقی معاونت فنی و مهندسی بنیاد کشور ، آقای صادقی معاونت حقوقی بنیاد کشور ، مهندس جلالی معاونت اقتصادی و برنامه ریزی ، مهندس سجده معاونت فنی و مهندسی ، آقای یعقوبی معاونت حقوقی ، آقای ذاکری مسئول حراست و بازرسی ، مهندس سیفی مدیر پروژه و مسئولین شرکت صدرسازه سپاهان برگزار شد.

۱۳۹۷/۳/۹
«  1 2 3 4 5  »