جلسه کارگروه راهبردی پروژه های استان تهران
 

موضوع جلسه : کارگروه راهبردی پروژه های استان تهران

تاریخ جلسه : 99/02/01

این جلسه با حضور جناب آقای مهندس زارع مدیر موسسه اجرایی ، مهندس آقارحیمی معاون فنی ، مهندس صیاد معاون اقتصادی ، آقای مومنی معاون مالی ، آقای فرج پور مسئول حراست ، آقای موسوی کارشناس حقوقی و مهندس ترکی ، مهندس پور بهرام و مهندس جلالی مشاورین موسسه اجرایی در سالن جلسات موسسه اجرایی استان تهران برگزار شد.

 

۱۳۹۹/۲/۱
جلسه تودیع و معارفه
 موضوع جلسه : تودیع و معارفه جناب آقای مومنی مدیر مالی جدید بنیاد استان تهران

تاریخ جلسه : 99/01/17

این جلسه با حضور جناب آقای مهندس زارع مدیر موسسه اجرایی ، مهندس آقارحیمی مدیر فنی ، مهندس صیاد مدیر اقتصادی ، آقای فرج پور مسئول حراست ، و مهندس ترکی ،  مهندس پور بهرام و مهندس جلالی مشاورین موسسه اجرایی و آقای عباسی مدیر مالی سابق موسسه در سالن جلسات موسسه اجرایی استان تهران برگزار شد.

۱۳۹۹/۱/۱۷
جلسه تودیع و معارفه جناب آقای مهندس علاقه بندان
 
 

 

این جلسه در روز یکشنبه مورخ 98/01/18 با حضور مهندس بیگدلی ریاست محترم بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور ، مهندس ربانی خواه مدیر اسبق موسسه اجرایی استان تهران، مهندس علاقه بندان مدیر جدید موسسه اجرایی استان تهران ،آقای شمسی معاونت اداری و مالی بنیاد کشور ، مهندس سجده معاونت فنی و مهندسی بنیاد کشور ، جناب آقای مهندس جلالی ،  آقای شمس مدیر حراست و بازرسی بنیاد کشور ، مهندس کریمی معاونت فنی و مهندسی ، آقای رادی معاونت اداری و مالی ، مهندس صیاد معاونت اقتصادی ، آقای دادگر معاونت حقوقی و آقای فرج پور مسئول بازرسی برگزار شد.

 


۱۳۹۸/۱/۱۸
جلسه شورای اداری موسسه اجرایی استان تهران
 

این جلسه در تاریخ 97/10/17 با حضور جناب آقای مهندس سید محمدکریم ربانی خواه مدیر موسسه ، جناب آقای مهندس کریمی معاونت فنی و مهندسی ،جناب آقای مهندس صیاد معاونت اقتصادی ، جناب آقای رادی معاونت اداری و مالی ، جناب اقای دادگر معاونت حقوقی ، جناب آقای فرج پور مسئول بازرسی ، جناب آقای عسکری رییس دفتر ، جناب آقای صفاری مسئول اداری و جناب آقای سیاف مسئول روابط عمومی و مسئول فناوری اطلاعات برگزار شد.

۱۳۹۷/۱۰/۱۷
جلسه شورای اداری موسسه اجرایی استان تهران
 

این جلسه در تاریخ 97/10/03 با حضور جناب آقای مهندس سید محمدکریم ربانی خواه مدیر موسسه ، جناب آقای مهندس کریمی معاونت فنی و مهندسی ، جناب اقای مهندس صیاد معاونت اقتصادی، جناب آقای رادی معاونت اداری و مالی ، جناب آقای فرج پور مسئول بازرسی ، جناب اقای دادگر معاونت حقوقی ، جناب آقای عسکری رییس دفتر ، جناب آقای صفاری مسئول اداری ، جناب اقای طاهری مدیر مالی و جناب آقای توسلی کارشناس اقتصادی برگزار شد.

۱۳۹۷/۱۰/۳
«  1 2 3 4 5 6  »