جلسه شورای اداری موسسه اجرایی استان تهران
 

این جلسه در تاریخ 97/06/25 با حضور جناب آقای مهندس سید محمدکریم ربانی خواه مدیر موسسه ، جناب آقای مهندس کریمی معاونت فنی و مهندسی ، جناب اقای مهندس صیاد معاونت اقتصادی، جناب آقای رادی معاونت اداری و مالی ، جناب آقای ذاکری مسئول حراست ، جناب اقای یعقوبی معاونت حقوقی و جناب آقای عسکری دبیر جلسه برگزار شد.

۱۳۹۷/۶/۲۵
جلسه با سرمایه گذار پروژه میگون
 

این جلسه در تاریخ 97/03/07 با حضور مهندس حقیقی معاونت فنی و مهندسی بنیاد کشور ، آقای صادقی معاونت حقوقی بنیاد کشور ، مهندس جلالی معاونت اقتصادی و برنامه ریزی ، مهندس سجده معاونت فنی و مهندسی ، آقای یعقوبی معاونت حقوقی ، آقای ذاکری مسئول حراست و بازرسی ، مهندس سیفی مدیر پروژه و مسئولین شرکت صدرسازه سپاهان برگزار شد.

۱۳۹۷/۳/۹
جلسه با سرمایه گذار پروژه اراج
 

این جلسه در تاریخ 97/02/19 با حضور جناب آقای مهندس سید محمدکریم ربانی خواه مدیر موسسه ، جناب آقای مهندس سجده معاونت فنی و مهندسی ، جناب آقای جلالی معاونت اقتصادی ، جناب آقای ذاکری مسئول حراست ، جناب آقای یعقوبی معاونت حقوقی و آقایان شهریاری و علیجانی برگزار شد.

۱۳۹۷/۲/۱۹
جلسه شورای اداری موسسه اجرایی استان تهران
 

این جلسه در تاریخ 97/02/18 با حضور جناب آقای مهندس سید محمدکریم ربانی خواه مدیر موسسه ، جناب آقای مهندس سجده معاونت فنی و مهندسی ، جناب اقای مهندس جلالی معاونت اقتصادی، جناب آقای رادی معاونت اداری و مالی ، جناب آقای ذاکری مسئول حراست ، جناب اقای یعقوبی معاونت حقوقی ، جناب آقای مهندس کریمی کارشناس فنی ، جناب آقای مهندس سیفی مسئول کنترل پروزه ، جناب اقای مهندس صیاد کارشناس اقتصادی ، جناب اقای مهندس معینی کارشناس پروژه و جناب آقای عسکری دبیر جلسه برگزار شد.

۱۳۹۷/۲/۱۸
جلسه با سرمایه گذار موقوفه حصارکی

 

این جلسه در تاریخ 97/02/10 با حضور جناب آقای مهندس سید محمدکریم ربانی خواه مدیر موسسه ، جناب آقای مهندس سجده معاونت فنی و مهندسی ، جناب آقای یعقوبی معاونت حقوقی ، جناب آقای مهندس کریمی مدیر پروژه و آقای موسوی فر برگزار شد.

۱۳۹۷/۲/۱۰
«  1 2 3 4 5 6  »