جلسه با سرمایه گذار پروژه عمیدی نوری

این جلسه در تاریخ 96/10/05 با حضور مهندس ربانی خواه مدیر موسسه اجرایی استان تهران ، مهندس حقیقی معاونت فنی و مهندسی بنیاد کشور ، مهندس سجده معاونت فنی و مهندسی ، آقای یعقوبی معاونت حقوقی ، مهندس کریمی مدیر پروژه ، دکتر امیر آبادی و دکتر خانعلی پور سرمایه گذاران پروژه و تعدادی از کارشناسان برگزار شد.

 
۱۳۹۶/۱۰/۵
جلسه با سرمایه گذار پروژه فاتح کرج
 

این جلسه در تاریخ 96/09/22 با حضور مهندس سید محمدکریم ربانی خواه مدیر موسسه اجرایی ،مهندس سجده معاونت فنی و مهندسی ، مهندس صیاد کارشناس اقتصادی و متقاضیان پروژه فاتح کرج برگزار شد.

 

۱۳۹۶/۹/۲۲
جلسه با سرمایه گذار پروژه حمام قلهک
 

این جلسه در تاریخ 96/09/22 با حضور مهندس ربانی خواه ، مدیر موسسه اجرایی استان تهران،مهندس سجده معاونت فنی و مهندسی ، مهندس کریمی مدیر پروژه و مهندس کریم زاده سرمایه گذار پروژه حمام قلهک برگزار شد.

۱۳۹۶/۹/۲۲
جلسه با سرمایه گذار موقوفه ظل السلطان
 

این جلسه در تاریخ 96/09/22 با حضور جناب آقای مهندس سید محمدکریم ربانی خواه مدیر موسسه اجرایی ، جناب اقای مهندس سجده معاونت فنی و مهندسی ، جناب آقای یعقوبی معاونت حقوقی ، جناب اقای مهندس صیاد کارشناس اقتصادی و آقای نورعلیشاه سرمایه گذار موقوفه ظل السلطان برگزار شد.

۱۳۹۶/۹/۲۲
جلسه با سرمایه گذار پروژه میگون
 

این جلسه در تاریخ 96/09/11 با حضور جناب آقای مهندس سید محمدکریم ربانی خواه مدیر موسسه اجرایی ، جناب آقای مهندس سجده معاونت فنی و مهندسی ، جناب آقای یعقوبی معاونت حقوقی ، جناب اقای مهندس حقیقی معاونت فنی و مهندسی بنیاد کشور ،  جناب آقای مهندس سیفی مدیر پروژه میگون و جناب اقای دکتر عاصمی سرمایه گذار پروژه میگون برگزار شد.

۱۳۹۶/۹/۱۱
«  1 2 3 4 5  »