جلسه با سرمایه گذار موقوفه فریس پاکدشت
 

این جلسه در تاریخ 96/10/10 با حضور جناب مهندس سید محمدکریم ربانی خواه مدیر موسسه اجرایی ،  جناب مهندس جلالی معاونت اقتصادی ، جناب اقای یعقوبی معاونت حقوقی ، جناب آقای ذاکری مسئول حراست و بازرسی و آقایان شیرنسب و جلیلی سرمایه گذاران موقوفه فریس پاکدشت برگزار شد.

۱۳۹۶/۱۰/۱۱
جلسه با سرمایه گذار پروژه 410 هکتاری شهریار (باغ پسته)
 

این جلسه در تاریخ 96/10/05 با حضور مهندس ربانی خواه مدیر موسسه اجرایی استان تهران ، مهندس جلالی معاونت اقتصادی ، مهندس صیاد کارشناس اقتصادی ، آقای متولی زاده معاونت حقوقی بنیاد کشور و آقای سبحانی سرمایه گذار برگزار شد.

۱۳۹۶/۱۰/۵
جلسه با سرمایه گذار پروژه عمیدی نوری

این جلسه در تاریخ 96/10/05 با حضور مهندس ربانی خواه مدیر موسسه اجرایی استان تهران ، مهندس حقیقی معاونت فنی و مهندسی بنیاد کشور ، مهندس سجده معاونت فنی و مهندسی ، آقای یعقوبی معاونت حقوقی ، مهندس کریمی مدیر پروژه ، دکتر امیر آبادی و دکتر خانعلی پور سرمایه گذاران پروژه و تعدادی از کارشناسان برگزار شد.

 
۱۳۹۶/۱۰/۵
جلسه با سرمایه گذار پروژه فاتح کرج
 

این جلسه در تاریخ 96/09/22 با حضور مهندس سید محمدکریم ربانی خواه مدیر موسسه اجرایی ،مهندس سجده معاونت فنی و مهندسی ، مهندس صیاد کارشناس اقتصادی و متقاضیان پروژه فاتح کرج برگزار شد.

 

۱۳۹۶/۹/۲۲
جلسه با سرمایه گذار پروژه حمام قلهک
 

این جلسه در تاریخ 96/09/22 با حضور مهندس ربانی خواه ، مدیر موسسه اجرایی استان تهران،مهندس سجده معاونت فنی و مهندسی ، مهندس کریمی مدیر پروژه و مهندس کریم زاده سرمایه گذار پروژه حمام قلهک برگزار شد.

۱۳۹۶/۹/۲۲
«  1 2 3 4 5 6  »