جلسه با سرمایه گذار پروژه حمام قلهک
 

این جلسه در تاریخ 96/07/02 با حضور جناب آقای سید محمدکریم ربانی خواه مدیر موسسه اجرایی استان تهران ، مهندس سجده معاونت فنی و مهندسی موسسه ، مهندس حقیقی معاونت فنی و مهندسی بنیاد کشور ، مهندس کریمی مدیر پروژه ، مهندس جوهرچی کارشناس فنی بنیاد کشور و آقای کریم زاده سرمایه گذار پروژه حمام قلهک برگزار شد.

۱۳۹۶/۷/۲
جلسه با سرمایه گذار پروژه میگون
 

این جلسه در تاریخ 96/06/06 با حضور مهندس ربانی خواه ، مدیر موسسه اجرای استان تهران،مهندس سجده معاونت فنی و مهندسی ، مهندس سیفی ناظر پروژه ، مهندس جلالی معاونت برنامه ریزی و اقتصادی ،آقای یعقوبی معاونت حقوقی و سرمایه گذاران پروژه میگون برگزار شد .

۱۳۹۶/۶/۶
«  1 2 3 4 5 6  »