معرفی بنیاد و موسسه اجرایی ویژه استان تهران

بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور در تاریخ 1364/8/8 با شماره ثبت 2983 و به نام موسسه صندوق عمران موقوفات کشور با اهداف ذیل تاسیس و به ثبت رسیده است که در تاریخ 1389/8/19 به نام بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور و با اهداف و استراتژی جدید تغییر نام داده است .

موسسه اجرایی استان تهران بعنوان موسسه ویژه بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور در راستای اهداف و سیاستهای کلان این بنیاد در حال فعالیت می باشد .

اهداف تعیین شده در اساسنامه بنیاد

- کمک به عمـران، احیـاء، توسعـه، بازسـازی و مرمت موقوفات و اماکن مذهبی و خیریه.

- انجام فعالیت در جهت تأمین نیاز موقوفات و اماکن مذهبی و موسسات خیريه و کسب درآمد برای تحقق اهداف قبل الذکر از طریق:

الف) مشاوره فنی و مالی، اداری، کارشناسی، ارائه خدمات مدیریت و پیمانکاری در امور کشاورزی، صنعتی، معدنی، معماری، شهرسازی، ساختمانی، راه سازی، و تأسیساتی.

ب) انجام و ساماندهی عملیات اعتباری از طریق بانک ها، موسسات مالی و اعتباری، صندوق های قرض الحسنه و سایر منابع ممکن.

ج) مشارکت و سرمایه گذاری در زمینه های تولید، صنعت، کشاورزی، دامپروری، شیلات، ساخت و ساز مسکن، احداث واحدهای تجاری و فعالیت های اداری، رفاهی، فرهنگی و غیره و ایجاد و تاسیس واحدها، موسسات و شرکت های موردنیاز.

سياست هاي کلان

- شناسایی و احصاء موقوفات مستعد سرمایه گذاری و استفاده از فرصت هاي اقتصادي موقوفات داراي قابليت سرمايه گذاري.

- برنامه ريزي جهت مشارکت با بخش خصوصی اعم از سرمایه گذاری، اجرا و...

- ساماندهی و توسعه کمی و کیفی فعالیت های بنیاد در کليه ي عرصه های دارای توجیه اقتصادی.

- كنترل و نظارت دقیق بر عملکرد شرکت ها و موسسات اجرایی تابعه.

- بهره گیری از تمام ظرفیت ها و پتانسیل های شرکت هاي تابعه و موسسات استاني.

- بهینه سازی نظام کاریابی، کارپذیری و کارسپاری.

- اجرای پروژه ها با صرف هزینه های منطقی و با رعایت اصول و ضوابط فنی در زمانبندی مصوب.

 

 

 

۱۳۹۴/۱۱/۲۷