مصاحبه ها
بالاترین تبلیغ فرهنگ وقف توسط بنیاد توسعه و عمران موقوفات
عملکرد مجموعه بنیاد توسعه و عمران در ساخت و ساز می تواند نوعی تبلیغ وقف ، بیان ظرفیت های مجموعه اوقاف و ...
۱۳۹۴/۵/۶ ادامه مطلب
مصاحبه با رئیس اداره اوقاف غرب
در خلال پایان قرارداد در حوزه اداره اوقاف غرب گفتگویی با رئیس این مجموعه انجام شد
۱۳۹۲/۶/۶ ادامه مطلب
نقل از خبرگزاری اداره اوقاف و امور خیریه استان تهران
•افزایش بیش از 50 درصد پروژه عمرانی در استان تهران
۱۳۹۲/۶/۱۶ ادامه مطلب