اخبار
پیام تسلیت
مهندس سید محمدکریم ربانی خواه ، مدیر موسسه اجرایی استان تهران در پی درگذشت آیت الله هاشمی شاهرودی ، پیام تسلیت صادر کرد.
۱۳۹۷/۱۰/۴ ادامه مطلب
فراخوان دعوت از سرمایه گذار
موسسه اجرایی تهران در نظر دارد نسبت به احیاء و عمران موقوفه گوهر سلطان از طریق جذب سرمایه بخش خصوصی به صورت مشارکت در ساخت و ساز اقدام نماید.
۱۳۹۷/۹/۲۷ ادامه مطلب
فراخوان دعوت از سرمایه گذار
موسسه اجرایی استان تهران در نظر دارد نسبت به احیاء و عمران موقوفات از طریق جذب سرمایه بخش خصوصی به صورت مشارکت در ساخت و ساز اقدام نماید.
۱۳۹۷/۹/۱۰ ادامه مطلب
مزایده
موسسه استان تهران در نظر دارد نسبت به فروش یک واحد مسکونی از اعیانی احداثی در عرصه موقوفه امیرحسنخانی از طریق برگزاری فراخوان عمومی اقدام نماید
۱۳۹۷/۹/۱۰ ادامه مطلب
دعوت از سرمایه گذار
موسسه اجرایی استان تهران در نظر دارد نسبت به احیاء و عمران موقوفه امیر مکری از طریق جذب سرمایه بخش خصوصی به صورت مشارکت در ساخت و ساز اقدام نماید.
۱۳۹۷/۸/۲۸ ادامه مطلب
«  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...  »