اخبار
دعوت از سرمایه گذار
موسسه اجرایی استان تهران در نظر دارد نسبت به احیاء و عمران موقوفه امیر مکری از طریق جذب سرمایه بخش خصوصی به صورت مشارکت در ساخت و ساز اقدام نماید.
۱۳۹۷/۸/۲۸ ادامه مطلب
دعوت از سرمایه گذار
موسسه اجرایی استان تهران در نظر دارد نسبت به احیاء و عمران موقوفه امیرشرفی از طریق جذب سرمایه بخش خصوصی به صورت مشارکت در ساخت و ساز اقدام نماید.
۱۳۹۷/۸/۲۸ ادامه مطلب
بازدید از پروژه های شهر ری
مهندس ربانی خواه و مهندس هاشمی از پروژه های سطح شهرستان ری بازدید کردند.
۱۳۹۷/۸/۲۳ ادامه مطلب
مراسم 13 آبان ماه
پرسنل بنیاد توسعه و عمران موقوفات استان تهران در مراسم سالگرد 13 آبان ماه که روز مبارزه با استکبارستیزی است شرکت کردند.
۱۳۹۷/۸/۱۴ ادامه مطلب
دعوت از سرمایه گذار
موسسه اجرایی استان تهران در نظر دارد نسبت به احیاء و عمران موقوفات ذیل از طریق جذب سرمایه های بخش خصوصی به صورت مشارکت در ساخت و ساز اقدام نماید.
۱۳۹۷/۷/۲۵ ادامه مطلب
«  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...  »