اخبار
گام های نهایی برای اجرای پروژه اختیاریه
جلسه ای که با حضور سرمایه گذار پروژه برگزار شد نوید رسیدن گام هایی است که به نقطه شروع پروژه نزدیک می شود .
۱۳۹۲/۵/۲۳ ادامه مطلب
بازدید از پروژه صدر
مهندس شاهینی طی بازدیدی از پروژه مدرسه صدر که یکی از مهمترین پروژه های در دست اجراست در جریان روند کار قرار گرفت .
۱۳۹۲/۵/۲۰ ادامه مطلب
محقق شدن شعار حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی در بنیاد توسعه و عمران موقوفات استان تهران .
بسته شدن قرارداد 14 موقوفه از فایل فرصت های سرمایه گذاری و برنامه های سال 92 بود .
۱۳۹۲/۵/۱۵ ادامه مطلب
بیانات مقام معظم رهبری درباره آرمان فلسطین
روز قدس در پیش است. روز قدس، یک روزِ به معناى حقیقى کلمه بین‌المللىِ اسلامى است
۱۳۹۲/۵/۹ ادامه مطلب
برگزاری موفق کمیته فنی بنیاد استان تهران
ماحصل دو جلسه مداومی که در سطح کمیته فنی برگزار شد تصمیم گیری در خصوص پروژه هایی بود که نزدیک به قرارداد شده بودند و نیاز به بررسی نهایی داشتند.
۱۳۹۲/۵/۹ ادامه مطلب
«  ... 71 72 73 74 75 76 77  »