بازدید از پروژه های شهر ری
 

در روز دوشنبه مورخ 97/11/15 مهندس ربانی خواه مدیر موسسه اجرایی استان تهران به همراه مهندس بیگدلی مدیر بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور از پروژه مروارید شهرری و پروژه فراشباشی بازدید کردند.

در جریان این بازدید مهندس ربانی خواه مدیر موسسه استان تهران به همراه مهندس کریمی معاونت فنی و مهندسی و مهندس سوری مدیر پروژه مروارید شهرری و مهندس سجده معاونت فنی و مهندسی بنیاد کشور گزارشی از روند پروژه مروارید شهرری و مشکلات این پروژه و روند پیشرفت پروژه فراشباشی ارایه دادند.

۱۳۹۷/۱۱/۱۵