گزارش پروژه های قطعه B شهر قدس و حاج ابوالفتح

این پروژه در شهرستان قدس ، ابتدای بلوار شهدای هسته ای قرارا دارد.کاربری این پروژه تجاری اداری بوده و زیر بنای ناخالص آن 4490 متر مربع می باشد . در حال حاضر فندانسیون ، دیوارهای برشی طبقه منفی 2 ، دیوارهای حائل منفی 2 ، سقف منفی 2 و ستون ها و دیوارهای برشی منفی 1 اجرا و چاه های جنوبی حفر گردیده است . در حال حاضر در مرحله اجرای سقف منفی 1 میباشد.

 

پروژه حاج ابوالفتح از رقبات غیر متصرفی موقوفه حاج ابوالفتح تاجر تهرانی در زمینی به مساحت 575 مترمربع در خیابان مولوی کوچه سیدآقا واقع شده است که در حال حاضر در مرحله تخریب ملک و پایدارسازی املاک مجاور ، برای احداث 1373 مترمربع زیربنا در سه طبقه با کاربری تجاری و انبار تجاری در متراز 824 متر مربع در حال انجام می باشد . سرمایه گذار در حال پیگیری جهت تامین پارکینگ در املاک اطراف پروژه و اخذ جواز می باشد که پیش بینی میشود تا یک ماهه آینده این جواز اخذ شود.

 

 

 

 

۱۳۹۸/۴/۳۰