مزایده
 

آگهی مزایده واگذاری سرقفلی

موسسه اجرایی بنیاد توسعه و عمران موقوفات استان تهران در نظر دارد نسبت به واگذاری دو باب از سرقفلی های طبقه اول به مساحت های تقریبی 2‏/36 و 97‏/19مترمربع و همچنین23 باب انباری مجتمع تجاری عقیق (متعلق به موقوفه امامزاده حسن) واقع در خیابان امین الملک، جنب ضلع غربی آستانه امامزاده حسن(ع) از طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید.  لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت به عمل می آید ضمن واریز مبلغ 000‏/000‏/2ریال به شماره حساب 1441377357 نزد بانک ملت تا تاریخ 09‏/05‏/98 جهت دریافت و نیز عودت اسناد مزایده به محل این مؤسسه واقع در تهران، خیابان حافظ، خیابان نوفل لوشاتو، جنب بانک ملی، پلاک 63 ، طبقه دوم اقدام نمایند.

لازم به ذکر است شرایط شرکت در مزایده در اسناد مربوطه تعیین و مشخص خواهد شد همچنین متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن66741407 داخلی 402 تماس حاصل نمایند.

موسسه اجرایی بنیاد توسعه و عمران موقوفات استان تهران

۱۳۹۸/۵/۵