مزایده
 

آگهی مزایده واگذاری سیم کارت

موسسه اجرایی بنیاد توسعه و عمران موقوفات استان تهران در نظر دارد نسبت به واگذاری 3 خط تلفن همراه بشماره های 09121115064 و 09120139700 و 09126869642 از طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت به عمل می آید ضمن واریز مبلغ 000‏‏/000‏/1ریال به شماره حساب 1441377357 نزد بانک ملت تا تاریخ 16‏‏/05‏‏/98 نسبت به دریافت و نیز عودت اسناد مزایده به محل این مؤسسه واقع در تهران، خیابان حافظ، خیابان نوفل لوشاتو، جنب بانک ملی، پلاک 63 ، طبقه دوم اقدام نمایند.

لازم به ذکر است شرایط شرکت در مزایده در اسناد مربوطه تعیین و مشخص خواهد شد همچنین متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن66741407 داخلی 402 تماس حاصل نمایند.

موسسه اجرایی بنیاد توسعه و عمران موقوفات استان تهران

۱۳۹۸/۵/۷