مناقصه
 

آگهی مناقصه

موسسه اجرایی بنیاد توسعه و عمران موقوفات استان تهران در نظر دارد جهت تکمیل عملیات ابنیه، تأسیسات الکتریکی و مکانیکی پروژه مروارید شهرری(موقوفه جوانمرد قصاب) واقع در شهرری‏-ضلع شمال شرقی میدان نماز با زیربنای کل 9846 از طریق مناقصه عمومی نسبت به جذب پیمانکار واجد الشرایط به صورت دستمزد اجراء(بدون مصالح) اقدام نماید.

لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط علاقمند دعوت به عمل می آید از تاریخ چاپ آگهی به مدت 4 روز کاری (با احتساب روز چاپ آگهی) ضمن واریز مبلغ 000‏/000‏/2ریال (برای هریک از عملیات ابنیه، تأسیسات الکتریکی و مکانیکی به طور مجزا) به شماره حساب 1441377357 نزد بانک ملت جهت دریافت اسناد خام فراخوان به محل این مؤسسه (حوزه معاونت فنی و مهندسی) واقع در تهران، خیابان حافظ، خیابان نوفل لوشاتو، جنب بانک ملی، پلاک 63 ، طبقه همکف مراجعه نمایند. متقاضیان طی 10روز کاری پس از پایان مهلت دریافت اسناد فراخوان فرصت دارند تا پاکات پیشنهادات (اسناد تکمیل شده و...) را به این موسسه عودت نمایند.

لازم به ذکر است شرایط شرکت در مناقصه در اسناد مربوطه تعیین و مشخص خواهد شد همچنین متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن66741407 داخلی 202 تماس حاصل نمایند.

موسسه اجرایی بنیاد توسعه و عمران موقوفات استان تهران

۱۳۹۸/۵/۷