جلسه و بازدید
 

در جلسه ای که در روز چهارشنبه 6 شهریور ماه در محل اداره اوقاف و امور خیریه شهر قدس با حضور حجت الاسلام شریفی ریاست اوقاف و امورخیریه شهرقدس ، مهندس علاقه بندان مدیر موسسه اجرایی استان تهران ، دکتر رمضانی مشاور مدیرعامل بنیاد کشور و  آقای یادگاری مشاور حقوقی مدیرعامل بنیاد کشور برگزار گردید و پروژه های شهرقدس در زیر ذره بین مدیران بنیاد و اوقاف قرار گرفت .

در این جلسه در خصوص پروژه های قطعات B ، D ، E ، درمانگاه معالم و باغ خاکسار موقوفه میرشکار و روند پیشرفت پروژه ها بحث و گفتگو صورت گرفت.

همچنین پس از جلسه ، بازدیدی از پروژه های مذکور شکل گرفت تا از نزدیک در جریان روند پروژه و مشکلات و مسائل آن ها قرار گرفته و تصمیماتی اتخاذ گردد.

۱۳۹۸/۶/۱۱