معارفه
 
 
 

در روز یکشنبه مورخ 98/08/12 جلسه معارفه مدیر جدید بنیاد توسعه و عمران موقوفات استان تهران به پرسنل برگزار شد.

در این جلسه مدیر جدید موسسه ، جناب آقای مهندس زارع با پرسنل موسسه آشنا شده و در جریان فعالیت های بخش های مختلف موسسه قرار گرفت . پرسنل موسسه نیز گزارشی ازکارهای انجام شده و کارهای در دست اقدام خود را ارایه دادند. در این جلسه آقای مهندس زارع در جریان روند پیشرفت پروژه ها قرار گرفته و تلاش هر چه بیشتر پرسنل جهت رفع کلیه مشکلات و موانع موجود بر سر پروژه ها را خواستار شدند.

۱۳۹۸/۸/۱۲